ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200106371 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/07/2024 - 14:08

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νίκος Σαββάκης | 2241049038 | n.savvakis@ppcgroup.com
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
Για τεχνικές πληροφορίες : Αικ. Χαριστή | 2241049022 | a.charisti@ppcgroup.com

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΟ2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ - 1200106371
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 6.210 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ