ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200104994 Υπηρεσία Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 16/04/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/04/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αποστολάκη
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
email: a.apostolaki@ppcgroup.com | τηλ. 2241049046

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200104994
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
10/04/2024
ΑΔ: A125946
16/04/2024
ΑΔ: A125990
Προϋπολογισμός: € 3.900 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ