ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200104927 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/05/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/05/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νίκος Σαββάκης
Υποβολή: Marketsite.gr (TenderONE)
e-mail: n.savvakis@ppcgroup.com | τηλ. 2241049038

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καταδυτικές Εργασίες Κλάδου ΑΗΣ Σορωνής

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ 1200104927
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
02/05/2024
ΑΔ: A126138
Προϋπολογισμός: € 45.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ