ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200108235 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/07/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αποστολάκη | 2241049046 | a.apostolaki@ppcgroup.com
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
Για τεχνικές πληροφορίες: Δημοσθένης Δελής | 2244440503

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΒOOSTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ WARTSILA 18V46 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200108235
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 19.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ