ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200108049 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/07/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Νίκος Σαββάκης | 2241049038 | n.savvakis@ppcgroup.com
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
Τεχνικές πληροφορίες: Φούλα Αυγουστάκη | τηλ. 2244440507 | f.avgoustaki@ppcgroup.com

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BD SENSORS ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΒΑ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200108049
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 4.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ