ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200106537 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 20/06/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/06/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αποστολάκη | a.apostolaki@ppcgroup.com | τηλ. 2241049046
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
τεχνικές πληροφορίες: Φούλα Αυγουστάκη | τηλ. 2244440507

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΗ & ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΕΛΑΙΟΥ GESTRA ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200106537
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
20/06/2024
ΑΔ: A126451
Προϋπολογισμός: € 16.422 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ