ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200106188 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/06/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αποστολάκη | email: a.apostolaki@ppcgroup.com | τηλ. 2241049046
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
Τεχνικές πληροφορίες : Φούλα Αυγουστάκη | τηλ. 2244440507

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΜΟΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200106188
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 16.636,32 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ