ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-1200104733 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/04/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χριστιάνα Τάτη
Υποβολή: Market Site-CompareOne
c.tati@ppcgroup.com 2241049039

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια βαλβίδων και ανταλλακτικών τους (oventrop) για το σύστημα κλιματισμού (BMS)

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-1200104733
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
10/04/2024
ΑΔ: A125947
Προϋπολογισμός: € 3.650 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ