ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-1200104533 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 14/05/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/05/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Τάτη Χριστιάνα
Υποβολή: CompareOne-marketsite
Τάτη Χριστιάνα c.tati@ppcgroup.com Δελής Δημοσθένης d.delis@ppcgroup.com

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια καρεκλών για τις ανάγκες του ΑΗΣ Κατταβιάς

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-1200104533
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
29/04/2024
ΑΔ: A126123
14/05/2024
ΑΔ: A126171
Προϋπολογισμός: € 5.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ