ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200104101 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 14/05/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
21/05/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Αποστολάκη
Υποβολή: Marketsite.gr (CompareONE)
email: a.apostolaki@ppcgroup.com | τηλ. 2241049046

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΘΕΤΩΝ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200104101
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
29/04/2024
ΑΔ: A126122
14/05/2024
ΑΔ: A126170
Προϋπολογισμός: € 13.905 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ