ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200102771 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/02/2024 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 28430 63160
Υποβολή: marketsite.gr (Compare ONE)
v.xenikaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200102771
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 16.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ