ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200100868 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
24/11/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 28430 63160
Υποβολή: ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
v.xenikaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200100868
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 29.850,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ