ΑΗΣ ΑΘ 1200103905 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/03/2024 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποβολή: COSMOONE
G.FRAGKIADAKIS@DEI.GR , THΛ. 2843063030

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΚΑΡΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ PROFESS MMS6110

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΑΘ 1200103905
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 1.705,61 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ