ΑΗΣ ΑΘ 1200100335 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/12/2023 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Μαμαντάκη Δέσποινα 28430 63074
Υποβολή: Κλάδος ΑΗΣ Αθερινόλακκου
d.mamantaki@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μεταφορά υλικών και δεμάτων ΑΗΣ Αθερινόλακκου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΑΘ 1200100335
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 29.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ