25624001 ΑΣΠ ΧΙΟΥ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/02/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
Υποβολή: ΧΙΟΣ
Τ: 22710-28706 Email: g.tsatsaronis@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών προθερμαντήρων καυσίμου για τις ανάγκες του ΑΣΠ Χίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 25624001 ΑΣΠ ΧΙΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 28.960 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ