1200107210 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/06/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/07/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΠΑΠΑΤΣΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑ
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
email: c.papatsouni@ppcgroup.com Τηλέφωνο : 2810 376376 - 2810 376360

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200107210 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
28/06/2024
ΑΔ: A126508
Προϋπολογισμός: € 50.400 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ