1200105152 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
25/05/2024 - 14:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
email : d.damianakis@ppcgroup.com τηλέφωνο : 2810 376363

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200105152 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/05/2024
ΑΔ: A126164
Προϋπολογισμός: € 26.340 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ