1200104650 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 01/04/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/04/2024 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Καλαθάκη Ευλαμπία
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
email: e.kalathaki@ppcgroup.com Τηλέφωνο : 2810 376372

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών αεριοστροβίλου LM2500 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200104650 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
21/03/2024
ΑΔ: A125808
01/04/2024
ΑΔ: A125881
Προϋπολογισμός: € 3.760 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ