1200103534 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 22/02/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
01/03/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Καλαθάκη Ευλαμπία
Υποβολή: ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
email: E.Kalathaki@dei.gr τηλέφωνο :2810 376372

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΕΣΑΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200103534 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
22/02/2024
ΑΔ: A125569
Προϋπολογισμός: € 2.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ