1200099468 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 08/11/2023

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/11/2023 - 12:30 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Υποβολή: ΜΗΛΟΣ
Τηλέφωνο: 22870 22096 email: T.Panagiotou@dei.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ανταλλακτικών αεροσυμπιεστή HATLAPA W80

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200099468 ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
08/11/2023
ΑΔ: A124848
Προϋπολογισμός: € 3.723,30 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΠΑΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ