ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΗΣΙΩΝ


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια ΑΗΣΧ 1200100741 Προμήθεια στροβιλελαίου ISO 46 για ολική αντικατάσταση λιπαντικών στον Α/Σ Νο6 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Χανίων 28/12/2023 36000 ΧΑΝΙΑ
Έργο ΔΕΠΑΝ/ΤΚΗΜΕ-245 Κατασκευή δικτύων καυσίμου, ατμού – συμπυκνωμάτων - καταλοίπων, 2 δεξαμενών καυσίμου 135m3 έκαστη και αναβάθμιση 2 δεξαμενών καυσίμου 263m3 έκαστη και 1 δεξαμενής καταλοίπων 162m3 στον ΑΣΠ Κω 28/02/2024 Σε Παράταση 550.775 ΑΘΗΝΑ
Υπηρεσία ΑΗΣΧ_12000102429 Υποστηρικτικές εργασίες καθαρισμών Βιομηχανοστασίων και περιβάλλοντα χώρου του ΑΗΣ Χανίων 19/02/2024 60721 https://compareone.marketsite.gr/TenderONE
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 1200103336 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ABS 28/02/2024 Σε Παράταση 6.800,00 € marketsite.gr (compareONE)
Υπηρεσία ΔΕΠΑΝ-25124001 Επισκευή δύο ανταλλακτικών της Α/Σ Μονάδας Νο. 29 τύπου GE10 του ΑΣΠ Θήρα 04/03/2024 Σε Παράταση 49.000 TENDER ONE της CosmoOne
Προμήθεια 1200103534 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΕΣΑΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 01/03/2024 Σε Παράταση 2.600 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
Προμήθεια 1200103396 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 26/02/2024 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
Έργο 1200103680 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 26/02/2024 7.000 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
Προμήθεια ΑΗΣ ΑΘ 1200103905 ΚΑΡΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ PROFESS MMS6110 01/03/2024 1.705,61 COSMOONE
Προμήθεια 1200103715 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΑΛΒ ASTM A106 GRB SCH80 ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 01/03/2024 4.434 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
Προμήθεια 1200103887 ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ, ΒΑΝΕΣ, ΓΩΝΙΕΣ, ΣΥΣΤΟΛΕΣ, ΦΛΑΝΤΖΕΣ & ΤΑΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 01/03/2024 5.878,37 ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ - 1200103737 Προμήθεια Πιρουνιών Ανυψωτικού Μηχανήματος για τις Ανάγκες της Αποθήκης του ΑΗΣ Κατταβιάς 04/03/2024 995 Marketsite.gr (CompareONE)
Υπηρεσία ΑΗΣ ΑΘ. 1200103907 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΙΟΥ EJ-9 ΤΗΣ ST#4 ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ 04/03/2024 5.400,00 COSMOONE
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 1200103757 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΡΟΥΝΑΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 05/03/2024 2.450 Marketsite.gr (CompareONE)