ΑΗΣΜ5-1200104791 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2024 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες Πόπη Κυριακοπούλου, τηλ. 2791039152 & τεχνικά θέματα Παν. Μαγκλάρης, τηλ. 2791039126
Υποβολή: ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.
Τα Τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr και της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια 18.000 Kgr υγρού CO2 και πλήρωση με αυτό δύο (2) δεξαμενών πυρόσβεσης Αεριοστροβίλων της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ5-1200104791
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/04/2024
ΑΔ: A125885
Προϋπολογισμός: € 27.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου