ΑΗΣΜ5-1200104549 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/04/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/04/2024 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες Πόπη Κυριακοπούλου, τηλ. 2791039152 & τεχνικά θέματα Κων. Μητσιόπουλος, τηλ. 2791039123
Υποβολή: ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.
Τα Τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr και της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια λιπαντικού EQUIVIS ZS46 TOTAL συμπλήρωσης δεξαμενών υδραυλικών μονάδων των Diverter Dampers της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ5-1200104549
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 27/03/2024
ΑΔ: A125843
10/04/2024
ΑΔ: A125952
Προϋπολογισμός: € 3.600 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου