ΑΗΣΜ5-1200104247 Προμήθεια Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
18/04/2024 - 15:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες Σταυρούλα Μήτσιου, τηλ. 2791039121 & τεχνικά θέματα Κων. Μητσόπουλος, τηλ. 2791039123
Υποβολή: ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cosmo-one.gr ή http://www.marketsite.gr.
Τα Τεύχη της Πρόσκλησης, διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr και της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.marketsite.gr

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χ.Τ., κατασκευής ABB, SIEMENS και SCHNEIDER, ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας βοηθ. Μηχανημάτων Αεριοστροβίλων Νο 1 & Νο 2 της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ5-1200104247
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 02/04/2024
ΑΔ: A125888
Προϋπολογισμός: € 16.825 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου