ΑΗΣΜ 5 –1700004400 Υπηρεσία Σε εξέλιξη

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
28/05/2024 - 12:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ ΗΛΙΑΣ Τηλ.27910 39271
Υποβολή: https://www.cosmo-one.gr/ ή https://www.marketsite.gr/.
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ , ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τηλ. 27910 39127

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια, εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης στην Αποθήκη του ΑΗΣΜ 5

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣΜ 5 –1700004400
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 8.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Συνημμένα Αρχεία

Κατεβάστε (download) τα απαραίτητα αρχεία:

Όνομα Αρχείου Λήψη
ΣΧΕΔΙΑ 1 Λήψη
ΣΧΕΔΙΟ 2 Λήψη