ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1700004363 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/02/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/02/2024 - 11:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χ. Μπεναβίδου/Ε.Πεταλωτή Τηλ: 25310 60211/60234
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Τεχνικός αρμόδιος Α. Λαΐτσας, Τηλ: 25310 60280.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Τοποθέτηση ικριωμάτων σε τμήματα εξοπλισμού του ΑΗΣ Κομοτηνής για τα έτη 2024-2025.

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1700004363
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/02/2024
ΑΔ: A125466
Συμπλήρωμα 1 26/02/2024
ΑΔ: A125592
Προϋπολογισμός: € 9.460,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου