ΑΗΣ Κ-Λ. 1200108710 Έργο Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
19/07/2024 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ελένη Αθανασοπούλου, Τηλέφωνο: 2292064385, e.athanasopoulou@ppcgroup.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Πληροφορίες σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο και τη Βεβαίωση Επίσκεψης, επικοινωνείτε με τον κ. Νικόλαο Πέτρου στο τηλέφωνο 2292064333 και στη διεύθυνση n.petrou@ppcgroup.com και με τον κ. Θεοχαρόπουλο Γεώργιο, στο τηλέφωνο 2292064353 και στη διεύθυνση g.theocharopoulos@ ppcgroup.com

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Εγκατάσταση προσωρινών διατάξεων περιορισμού διαφυγών καυσαερίων απο το MODULE 1 κάτω νεκρού χώρου Λέβητα Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ Κ-Λ. 1200108710
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 04/07/2024
ΑΔ: A126537
Προϋπολογισμός: € 92.614,90 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου