ΑΗΣ Κ-Λ 1200107375 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 04/07/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/07/2024 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ελένη Αθανασοπούλου, Τηλ: 2292064385, email: e.athanasopoulou@ppcgroup.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Για Τεχνικό Αντικείμενο και βεβαίωση επίσκεψης: κος Νικόλαος Πέτρου, Τηλ. 2292064333 και κος Γεώργιος Θεοχαρόπουλος, Τηλ. 2292064353

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΜΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ Κ-Λ 1200107375
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 20/06/2024
ΑΔ: A126454
Συμπλήρωμα 1 01/07/2024
ΑΔ: A126515
Συμπλήρωμα 2 04/07/2024
ΑΔ: A126544
Προϋπολογισμός: € 88.099,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου