ΑΗΣ Κ-Λ 1200107245 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/07/2024 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σταματίνα Ρώμα, Τηλ: 2292064186, email: s.roma@ppcgroup.com
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
Για Τεχνικό Αντικείμενο και Βεβαίωση επίσκεψης επικοινωνείτε με τον κο. Αναστάσιο Χαραλαμπόπουλο, Τηλ. 2292064269 και στην διεύθυνση a.charalampopoulos@ppcgroup.com και στον κο Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Τηλ. 2292064328 και στην διεύθυνση io.giannakopoulos@ppcgroup.com

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΠΟΝΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΩΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΑΖΟΥΤ ΣΤΗΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΑΗΣ Κ-Λ 1200107245
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 30.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου