1200104323 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 28/03/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
04/04/2024 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Πληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ/ΑΗΣ Μεγ/λης 5 κ. Καλοφωλιά Δημήτριο τηλ.2791039127 & κ. Κερκεμέζο Ηλία Τηλ: 27910 39271
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Παροχή Εξειδικευμένων υπηρεσιών του Τομέα Υποστήριξης του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200104323
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 15/03/2024
ΑΔ: A125778
Συμπλήρωμα 1 28/03/2024
ΑΔ: A125850
Προϋπολογισμός: € 71.969,49 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου