1200103236 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 19/03/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
05/04/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΛ. 22920 64343-5
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"tenderONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΘΕΡΜΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΕΡ/ΛΟΥ ΜΟΝ.V & ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ.

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200103236
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 11/03/2024
ΑΔ: A125721
Συμπλήρωμα 1 19/03/2024
ΑΔ: A125782
Προϋπολογισμός: € 41.634,80 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου