1200103222 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/03/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/03/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Σ. Ρώμα Τηλ: 2292064186
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Για Τεχνικό Αντικείμενο και βεβαίωση επίσκεψης: Ευστράτιος Καραγιάννης Τηλ. 2292064299, Λιάππη Αναστασία, Τηλ. 2292064265

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ετήσια Συντήρηση και έκτακτη αποκατάσταση βλαβών υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200103222
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/02/2024
ΑΔ: A125496
Συμπλήρωμα 1 05/03/2024
ΑΔ: A125679
Προϋπολογισμός: € 34.750,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΜΦΑ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου