Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου

Διέυθυνση: Σολωμού 41,10682 Αθήνα

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Μονάδων Φυσικού Αερίου


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια 1200105699 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ INLET BLEED HEAT MON.V ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ. 02/05/2024 4.441,10 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια 1200105894 Προμήθεια και εγκατάσταση αναλυτών Na και επισκευή βλάβης reboiler δειγματοληψιών νερού – ατμού της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου. 21/05/2024 28.800,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια 1200105826 Προμήθεια διαστολικού DEKOMTE καυσαερίων εισόδου λέβητα της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 23/05/2024 Σε Παράταση 17.500,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Έργο AHΣ Κ-Λ 1200105955 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΕΤΚΑ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ 20/05/2024 88.720,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια 1200106521 ΛΑΜΑΡΙΝΑ & UPN ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ. 24/05/2024 2.596,80 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια 1200106271 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ. 30/05/2024 24.500,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΑΗΣΜ 5 –1700004400 Προμήθεια, εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης στην Αποθήκη του ΑΗΣΜ 5 28/05/2024 8.000 https://www.cosmo-one.gr/ ή https://www.marketsite.gr/.
Προμήθεια 1200106381 Προμήθεια μηχανικών στυπιοθλιπτών των αντλιών συμπυκνωμάτων της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου 28/05/2024 13.300,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας"compareONE" της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200106535 Προμήθεια ανταλλακτικών για αναλυτές συνεχούς μέτρησης HACH LANGE του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/05/2024 3.141,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Προμήθεια ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - 1200106541 Προμήθεια προσόψεων καρτών ΑΒΒ του συστήματος DCS & EGATROL του ΑΗΣ Κομοτηνής 28/05/2024 8.385,00 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Υπηρεσία ΑΗΣΜ 5 –1200106766 Κοπή - αποψίλωση χόρτων & βάτων, κοπή ή κλάδεμα δέντρων, στον εξωτερικό οικισμό της ΔΕΗ Α.Ε. και στις εγκαταστάσεις του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5 30/05/2024 24.985 https://www.cosmo-one.gr/ ή https://www.marketsite.gr/.