ΤΠΑΣ Κ 2009 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
03/11/2022 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Χρ. Λέντζης 24610 55321 - 55215
Υποβολή: ΔΕΗ Α.Ε / ΤΠΑΣ Καρδιάς Τ.Θ. 17 50200 Πτολεμαϊδας
Αιμ. Κίλας Τηλ. 24610 55551

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑ-ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΠΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Πρόσκληση: Τεύχος: ΤΠΑΣ Κ 2009
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 14/10/2022
ΑΔ: A121691
Προϋπολογισμός: € 53.025,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων