ΤΚΣ Β/Ε - Ζ220 1200103541 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/03/2024 - 10:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ.Ζουντουριάδης Τηλ. 24610 96081 / 6979799028
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Γ.Ζουντουριάδης Τηλ. 24610 96081 / 6979799028

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος, επισκευή και πιστοποίηση καλής λειτουργίας, χειροκίνητου εξοπλισμού (αλυσοπάλαγκων - κρικοπάλαγκων) του ΤΚΣ Β/Ε

Πρόσκληση: Τεύχος: ΤΚΣ Β/Ε - Ζ220 1200103541
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Προϋπολογισμός: € 4.300 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων