Ε.Σ. 001.2023 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/11/2023

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/11/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Πουτογλίδου Τηλ: 2461054385
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Στ. Χριβατίδης Τηλ. 2461054390,

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Λειτουργία κυλικείων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: Ε.Σ. 001.2023
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 10/11/2023
ΑΔ: A124865
Συμπλήρωμα 2 16/11/2023
ΑΔ: A124907
Συμπλήρωμα 3 24/11/2023
ΑΔ: A124974
Προϋπολογισμός: € 6.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων