1200106696 Προμήθεια Σε εξέλιξη Τελευταία Αλλαγή: 21/06/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
27/06/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Μαγγιρίδου Τηλ: 24610 54388, ,
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Γκότσικα Φανή Τηλ.: 24610 54288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Moνάδες ισχύος PD02 για τριαφασικούς σερβομηχανισμούς ΑΒΒ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200106696
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 04/06/2024
ΑΔ: A126298
Συμπλήρωμα 2 14/06/2024
ΑΔ: A126409
Συμπλήρωμα 3 21/06/2024
ΑΔ: A126467
Προϋπολογισμός: € 15.000 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων