1200103161 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/03/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/03/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ελπινίκη Μαγγιρίδου Τηλ: 24610 54388,
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Χαϊτίδης Μιχάλης Τηλ.: 24610 54591

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Ορείχαλκος για τις συντηρήσεις αντλιών στο αντλιοστάσιο Πολυφύτου για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200103161
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/02/2024
ΑΔ: A125529
Συμπλήρωμα 1 05/03/2024
ΑΔ: A125670
Προϋπολογισμός: € 33.135,30 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων