1200103080 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 03/04/2024

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/04/2024 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα. Γ. Πουτογλίδου Τηλ: 2461054385
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
κ. Π.Στόγιας Τηλ. 2461054284

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

«Εκτέλεση - κατασκευή με Θερμό βουλκανισμό ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου»

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200103080
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 12/03/2024
ΑΔ: A125742
Συμπλήρωμα 1 29/03/2024
ΑΔ: A125856
Συμπλήρωμα 2 03/04/2024
ΑΔ: A125895
Προϋπολογισμός: € 63.550 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων