1200098087 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 15/09/2023

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
22/09/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Π.Τσαλδάρη, τηλ 2385056366
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Τεχνικές πληροφορίες Π.Σιέκρης, τηλ 2385056337

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΜΠΛΕΡ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΙΩΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ CMD

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200098087
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 12/09/2023
ΑΔ: A124353
Συμπλήρωμα 2 15/09/2023
ΑΔ: A124383
Προϋπολογισμός: € 18.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων