1200097954 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 06/10/2023

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
12/10/2023 - 12:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Αθανασιαάδης Τηλ: 246311 5863
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “ComparerONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Γ. Αθανασιαάδης Τηλ: 246311 5863

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια Εμπορευματοκιβωτίων στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200097954
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 25/09/2023
ΑΔ: A124458
Συμπλήρωμα 2 06/10/2023
ΑΔ: A124578
Προϋπολογισμός: € 8.700 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων