1200094237 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 16/06/2023

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
23/06/2023 - 14:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Για τη Πρόσκληση: Γ. Πουτογλίδου Τηλ: 2461054385
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Για Τεχνικό Αντικείμενο: Ι. Ναλμπάντης Τηλ. 2461054221,

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Επιθεώρηση - Συντήρηση εξοπλισμού παλαιών και νέων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων Μονάδων I-II-III-IV & V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200094237
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 23/05/2023
ΑΔ: A123540
Συμπλήρωμα 1 08/06/2023
ΑΔ: A123653
Συμπλήρωμα 2 16/06/2023
ΑΔ: A123720
Προϋπολογισμός: € 49.891,44 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων