1200094090 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 09/06/2023

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/06/2023 - 13:00

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κουλαξουζίδου Τηλ: 24610 54387,
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Βασιλική Θαλαλαίου Τηλ.: 24610 54395

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Κάλυμμα τροχού θραύσεως μύλου λιγνίτη μον. V για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200094090
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 26/05/2023
ΑΔ: A123570
Συμπλήρωμα 1 09/06/2023
ΑΔ: A123662
Προϋπολογισμός: € 40.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων