1200093439 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 24/05/2023

Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
26/05/2023 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κουλαξουζίδου Τηλ: 24610 54388,
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Γκότσικα Φανή Τηλ.: 24610 54288

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Μονάδα ισχύος ΑΒΒ για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200093439
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 02/05/2023
ΑΔ: A123326
Συμπλήρωμα 2 09/05/2023
ΑΔ: A123394
Συμπλήρωμα 3 16/05/2023
ΑΔ: A123475
Συμπλήρωμα 4 24/05/2023
ΑΔ: A123555
Προϋπολογισμός: € 6.780,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων