1200085783 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 05/12/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
16/12/2022 - 13:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Γ. Πουτογλίδου Τηλ: 2461054385
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “tenderONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, εφεξής Σύστημα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Ι. Καναβός Τηλ. 2461054391, Ε. Τιγκλιανίδου Τηλ. 2461054391

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Έλεγχος – Συντήρηση και Επισκευή κλιματιστικών μονάδων CLIMAVENETA – HITACHI – LENNOX και κλιματιστικών τύπου ντουλάπα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου διετούς διάρκειας

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200085783
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 07/11/2022
ΑΔ: A121892
Συμπλήρωμα 1 05/12/2022
ΑΔ: A122095
Προϋπολογισμός: € 63.180,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων