1200083708 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 26/07/2022

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής \ Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
29/07/2022 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: Ε. Κουλαξουζίδου Τηλ: 24610 54387, Στόγιας Παντελής Τηλ.: 24610 54284
Υποβολή: Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας “compareONE” της εταιρείας cosmoONE του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmo-one.gr ή www.marketsite.gr.
Στόγιας Παντελής Τηλ.: 24610 54284

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Φιλτρόσακκοι για τους παλιούς απαερωτές τέφρας ΜΟΝ. Ι-IV για τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση: Τεύχος: 1200083708
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Συμπλήρωμα 1 11/07/2022
ΑΔ: A121114
Συμπλήρωμα 2 26/07/2022
ΑΔ: A121205
Προϋπολογισμός: € 5.400,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΕΛΜ - Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων