Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Διέυθυνση:

Υπ. Επικοινωνίας:

Τηλ. Επικοινωνίας:

Διαγωνισμοί απο την Δ/ΝΣΗ Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικου Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας


Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Τύπος Διαγωνισμός Αντικείμενο Υποβολή Προϋ/σμος(€) Διεύθυνση Link
Προμήθεια 1200106354 Καλλωπιστικά φυτά 27/05/2024 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών
Προμήθεια 1200106388 Προμήθεια χλοοκοπτικού ελκυστήρα 30/05/2024 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών
Προμήθεια 1200106735 Αντισκωριακό υγρό σε σπρέι 30/05/2024 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών
Προμήθεια 1200106819 Κέλυφος κιβωτίου ταχυτήτων ALLISON χωματουργικών οχημάτων TEREX TR-100 30/05/2024 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών
Προμήθεια 1200105503 Ανταλλακτικά χωματουργικών οχημάτων EUCLID HITACHI E3500 07/06/2024 86.995 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών
Προμήθεια 1200106111 Επίσωτρα ελαστικά μηχανημάτων VOLVO, DOOSAN, HYUNDAI, GRADALL 10/06/2024 31.160 ΔΛΚΔΜ / Τομέας Συμβάσεων Προμηθειών