Ζ200 1200103759 Προμήθεια Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 02/04/2024

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
08/04/2024 - 15:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κα Καλλιόπη Κυριακοπούλου, τηλ 27910 39152
Υποβολή: www.cosmo-one.gr ή www. marketsite.gr - "compareONE’’

Ο διαγωνισμός είναι διαθέσιμος για ηλεκτρονική υποβολή

Οδηγίες Ηλ. Υποβολής
κα Καλλιόπη Κυριακοπούλου Γραφείο Έργων – Προμηθειών & Επιμέλειας Υλικού ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 T: +30 27910 39152 E-mail: k.kyriakopoulou@ppcgroup.com

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Προμήθεια ρουλεμάν για την επισκευή μειωτήρων ανεμιστήρων Πύργου Ψύξης της ΜΣΚ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5

Πρόσκληση: Τεύχος: Ζ200 1200103759
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 22/03/2024
ΑΔ: A125822
02/04/2024
ΑΔ: A125886
Προϋπολογισμός: € 5.880 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης