Λ.Μ.Υ.Λ. 1200003206 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 07/05/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
15/05/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κος Κονταργύρης Δημήτριος τηλ. 27910 22151-52 εσωτ. 32220 & 32688
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Γραφείο Πρωτοκόλλου Λιγνιτική Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Υποστηρικτικές εργασίες στις καντίνες του κλάδου Ορυχείων και στο Εστιατόριο (τραπεζοκόμες - μάγειρες) της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.Υ.Λ. 1200003206
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 16/04/2020
ΑΔ: A114984
07/05/2020
ΑΔ: A115069
Προϋπολογισμός: € 131.783,00 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης