Λ.Μ.Υ.Λ. 1200003079 Υπηρεσία Ολοκληρώθηκε Τελευταία Αλλαγή: 10/03/2020

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων \ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης

Ημερομηνία Υποβολής

Λήξη Υποβολής & Αποσφράγιση Προσφορών

Ημερομηνία (μέρα/μήνας/έτος) & 'Ωρα
17/03/2020 - 11:00 Σε Παράταση

Στοιχεία Υποβολής

Καλέστε μας για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων σας:

Πληροφορίες: κ. Κονταργύρης Δ. & κ. Βαρουτάς Ι. τηλ. 27910 22151-52, εσωτ. 32220 & 32688
Υποβολή: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 222 00
Γραφείο Πρωτοκόλλου ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Πληροφορίες Διαγωνισμού

Γενικές Πλήροφορίες, Τεύχος Πρόσκλησης και Ανακοινώσεις

Αντικείμενο:

Καθαρισμός (χώρων υγιεινής, διοικητηρίου, αποδυτηρίων, Θαλάμων Ελέγχου, συνεργείου, γραφείων & λοιπών χώρων) των εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.

Πρόσκληση: Τεύχος: Λ.Μ.Υ.Λ. 1200003079
Ανακοινώσεις &
Συμπληρώματα:
Αρχική Ανακ. 19/02/2020
ΑΔ: A114726
10/03/2020
ΑΔ: A114815
Προϋπολογισμός: € 403.988,54 (χωρίς ΦΠΑ)
Διεύθυνση ΔΛΚΜ - Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης